2019-02-19

De Vlaamse sloop- en heropbouwpremie: €7.500 voor uw nieuwbouw

Stelt u zich eens voor: u vindt het perfecte perceel grond. De juiste ligging, een mooie omgeving en een fijne buurt. Het enige probleem? Er staat al een woning op gebouwd. Verouderd, maar wel te koop. U kunt erin investeren, maar dat lijkt een grote kost. Dat geldt overigens niet alleen voor u, maar ook voor de overheid.

Een verouderd huis dat niét voldoet aan bepaalde EPB normen is namelijk belastend voor ‘t milieu en voor de portemonnee. Dat levert geen goede punten op, ook niet voor de overheid. Daarom gelden er binnenkort nieuwe maatregelen, waarmee u een premie van wel €7.500 kunt verkrijgen.

Verlaagd btw-tafief of premie?

In 13 Vlaamse steden geniet u nu al van een verlaagd btw-tarief van 6% i.p.v. 21% wanneer u zo’n woning sloopt en daarna heropbouwt. Sommige woningen zijn er immers zo slecht aan toe dat het veel slimmer is om er een volledige nieuwe woning op te plaatsen.

De 13 steden waar dat al ‘t geval is: Antwerpen, Gent Oostende, Mechelen, Sint-Niklaas, Leuven, Brugge, Kortrijk, Roeselare, Aalst, Dendermonde, Genk, Hasselt.

slaap- en heropbouwpremie

Vanaf 1 maart 2019 kunnen particulieren die niet in één van die 13 steden wonen een Vlaamse sloop- en heropbouwpremie aanvragen waarmee ze €7.500 heropbouwkorting ontvangen voor hun project. En dat is goed nieuws voor iedereen die een nieuwbouw wilt bouwen. “Met die Vlaamse BTW-korting verlagen we ons energieverbruik en verhogen we de woonkwaliteit”, zegt Vlaams minister van Energie, Bart Tommelein.

Voldoet u aan de voorwaarden?

Natuurlijk krijgt niet iedereen zomaar zo’n premie. Je moet voldoen aan bepaalde voorwaarden om te genieten van het voordeel. Wat die voorwaarden zijn? Wij lijsten ze voor je op.

 • De af te breken gebouwen en de nieuw op te richten energiezuinige gebouwen bevinden zich op dezelfde plaats in het Vlaamse Gewest en buiten de 13 stedelijke centra waar het verlaagd btw-tarief van 6% geldt.
 • Het nieuw op te richten gebouw moet voldoen aan de geldende EPB-eisen.
 • De sloop- en heropbouw moeten gebundeld worden in één omgevingsvergunning.
 • De aanvraag voor de omgevingsvergunning moet ingediend worden in de periode van 1 maart 2019 tot en met 31 oktober 2019.
 • De premie geldt enkel voor natuurlijke personen. Vennootschappen hebben er geen recht op. Na eerste ingebruikname mag het goed niet overgedragen worden aan een rechtspersoon.
 • De aanvraag van de premie gebeurt binnen de 30 dagen na het indienen van de omgevingsvergunning via een webapplicatie van het Vlaams Energieagentschap (VEA) met de volgende gegevens:
  • Unieke identificatie en contactgegevens.
  • Kopie van het ontvangstbewijs van de vergunningverlenende overheid m.b.t. de omgevingsvergunning.
  • Het rekeningnummer waarop de premie gestort mag worden.
  • Een verklaring op erewoord dat aan alle premievoorwaarden is voldaan.
  • Eenmaal de sloopwerken voltooid, dient u het bewijs van het einde van de sloopwerken voor te leggen aan het VEA, die dan binnen de 3 maanden de premie overmaken.

Goed nieuws voor het geval u te laat bent. Er is namelijk een een retroactieve sloop- en heropbouwpremie mogelijk in twee uitzonderlijke gevallen:

 • Voor een sloop en heropbouw die gebundeld zijn in 1 omgevingsvergunning:
  • U moet voldoen aan de hogervermelde voorwaarden.
  • De omgevingsvergunning moet ingediend zijn in de periode vanaf 1 oktober 2018 tot 1 maart 2019.
  • De premie-aanvraag moet uiterlijk binnen de 60 dagen vanaf 1 maart 2019 ingediend worden (d.w.z. uiterlijk op 30 april 2019).
 • Voor een sloop en heropbouw die niet gebundeld zijn in 1 omgevingsvergunning:
  • U moet voldoen aan de hogervermelde voorwaarden.
  • De aanvraag van de omgevingsvergunning voor de sloop moet ingediend zijn in de periode vanaf 1 oktober 2018 tot 1 maart 2019.
  • De omgevingsvergunning voor de heropbouw moet ingediend zijn in de periode vanaf 1 oktober 2018 en niet later dan 31 maart 2019.
  • De premie-aanvraag moet uiterlijk binnen de 60 dagen vanaf 1 maart 2019 ingediend worden (d.w.z. uiterlijk op 30 april 2019).

(Slopen en) bouwen aan de toekomst

Bent u van plan een nieuwbouwwoning te bouwen en denkt u in aanmerking te komen voor deze premie? Neem contact met ons op, en ontdek samen met ons de mogelijkheden voor uw droomhuis.